Sofi Faqir Abdullah Missan ki Dargah sharif Thatta Main buss stop kareeb National bank ward No [8] mein hai.

Sofi Abdullah Missan ke Shajra kitab ka name ‘Sofi Saff Aahyan’ arfana kalam hai. Sain asal lasbella Balochistan se hain. Phar Sindh, Daro city abrar aye the. Aur 24 years dargah Hazrat Shah Inayat Shaheed Jhoke sharif per riyadat ki thi. Phar sain ko elham mela. Saen Nasir ke kahne se thatta me aa ker bas gya. Aur 1980 me wasal kar gaya. Thatta mein kafi fakir murid sain ke hath per bayat ki.

Bayat in Islam

Sofi Abdullah Missan. Sain Hazrat Sofi Mohammad Nasir Jalalani sofi Al qadri Kumb sharif wale ke hatj per ki. Aur Abdullah Missan ne apne murshad sain Mohammad Nasir Jalalani ke hukam se thatta me rehash pazeer huwe.

Sajjada Nashin

Sain baba ke 3 (Son) bate Sofi Ali Nawaz. Sofi Ali Ahmed. Sofi Ali Dost. Frist dargah Sajida nashin Sofi Ali Ahmed Missan the. Hal hayat sajjada nashin Sofi Faqeer Jakhra Missan hai.

Mureedi

Baba sain ke murid sofi faqi hain. (Sofi la kofi) Pkistan ke 4 State Sindh. Khyber Pakhtunkhwa. Balochistan, Panjab, aur baher mulak India, Dubai, Saudi Arabia aur bhi bohat countries me hain.

Nagar Niaz

Sal ke 365 din nagar niaz dargah per mojood hota hai. Raat ko rozana raag kachari hoti hai. Her mahine ki 7 aur 14 date ko mahana dehara raag hota hai. Sofi faqir bare tadad me shamil hote hain. Subah ki azan tak zikar jari rahta hai.

Urs Mubarak

Urs mubarak Hijri Date 6 safar ko dargah pe chadar chadhana ki rasam pori ki jati he. 7 aur 8 teen din urs mubark chalat hai ten din hi chadar chadhai jati he. Rag werag ki surat me thatta main bazar se mehndi rasam pori ki jati hai. 9 safar ko dua zikkar kiya jata hai. Bare zor shor se urs mubarak ki ko unjam deya jata hay. Dargah ka dedar karaya jata hai. Sheerazi brothers Shufqat Shah Sheerazi (Shafa Shah) bhi Abdullah Shah Missan ki hazari pesh krte hay.

NameAbdullah
CostMissan
Dargah NameHazrat Sufi Faqir Abdullah Missan Al Qadri
Urs Mubarak6-7-8 Safar 9 Safar Dua aur zikar
CityThatta
Sajjad Nasheen/ CurrentSofi Faqeer Jakhra Missan
Country / StateSindh, Pakistan

Photo Gallery of Missan Dargah Sharif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *